Цени аварийни услуги

»Отваряне на автомобил                                                        50-100 лв.
»Изработка на автомобилен ключ                                        70-300 лв.
  при изгубен такъв( с/без чип)
»Отваряне на врата с обикновен секретен патрон           50-70 лв.
»Отваряне на врата с ямков  патрон                                    60-80 лв.
»Отваряне на врата с кръстат патрон                               50-60 лв.
»Отваряне на хлопната врата(с топка отвън)                  50-60 лв.
»Отваряне на врата със счупен език на бравата             70-100 лв.
»Монтаж/демонтаж на патрон                                               10-15 лв.(не включва цена за посещение!)
»Монтаж/демонтаж на обикновена брава                            15-25 лв.(не включва цена за посещение!)
»Монтаж/демонтаж на касова брава                                   50-150 лв.
»Посещение на адрес:                                                      
     › оглед и консултация на място                                                            30 лв.
     › център и широк център                                                                       30 лв.
     › крайни квартали и околности на града                                       35-40 лв.

**За други цени,свържете се с нас