Цени аварийни услуги

»Отваряне на автомобил                                                      30-200 лв.
»Изработка на автомобилен ключ                                      50-250 лв.
  при изгубен такъв( с/без чип)
»Отваряне на врата с обикновен секретен патрон           25-50 лв.
»Отваряне на врата с ямков  патрон                                   35-70 лв.
»Отваряне на врата с кръстат патрон                                 30-50 лв.
»Отваряне на хлопната врата(с топка отвън)                    25-50 лв.
»Отваряне на врата със счупен език на бравата              50-80 лв.
»Монтаж/демонтаж на патрон                                               10-15 лв.
»Монтаж/демонтаж на обикновена брава                           10-20 лв.
»Монтаж/демонтаж на касова брава                                  20-100 лв.
»Монтаж на допълнително закл. устройство                   20-100 лв.

 

»Посещение на адрес:                                                      
     ›оглед и консултация на място                                                           10 лв.
     ›център и широк център                                                                      10 лв.
     ›крайни квартали и околности на града                                       15-25 лв.

*След 20.00 часа,през почивни дни и по празници цените са със 100% завишение

**За други цени,свържете се с нас