Цени аварийни услуги

»Отваряне на автомобил                                                        40-100 лв.
»Изработка на автомобилен ключ                                        70-300 лв.
  при изгубен такъв( с/без чип)
»Отваряне на врата с обикновен секретен патрон           35-50 лв.
»Отваряне на врата с ямков  патрон                                    45-70 лв.
»Отваряне на врата с кръстат патрон                               40-50 лв.
»Отваряне на хлопната врата(с топка отвън)                  35-50 лв.
»Отваряне на врата със счупен език на бравата               50-80 лв.
»Монтаж/демонтаж на патрон                                               10-15 лв.
»Монтаж/демонтаж на обикновена брава                            10-20 лв.
»Монтаж/демонтаж на касова брава                                   20-100 лв.
»Монтаж на допълнително закл. устройство                 20-100 лв.
»Посещение на адрес:                                                      
     ›оглед и консултация на място                                                             20 лв.
     ›център и широк център                                                                        20 лв.
     ›крайни квартали и околности на града                                        25-30 лв.

**За други цени,свържете се с нас