Копиране на RFID чипове и карти

RFID чипове и карти се използват предимно за заключващи системи с контрол на достъпа.Всеки чип има в себе си уникална информация ,която предварително е зададена от дадена система с контрол на достъпа с която чипа ще работи.Тези системи намират широко приложение при:
»Жилищни сгради
»Асансьори
»Бариери
»Гаражи
»Домофонни системи
»Обществени и бизнес сгради в които има помещения с контрол на достъпа
»Паркинги
»Логистични центрове  и т.н.