Цени автоключарски услуги

        

»Отваряне на автомобил                                                                   50-200 лв.
»Монтаж/демонтаж  ключалка на врата                                             30-50 лв.
»Монтаж/демонтаж контактен патрон                                                30-70 лв.
»Смяна секретност на ключалка                                                        30-50 лв.
»Ремонт на ключалка                                                                          30-50 лв.
»Ремонт дистанционни(смяна микрета)                                           15-25 лв.
»Извличане PIN-код на автомобила през OBDІІ                               50-70 лв.
»Синхронизиране на дистанционно през OBDІІ *                             30-40 лв. 
»Програмир./обучаване на ключ/транспондер през OBDІІ**            70-100 лв.
* в цената не влиза дистанционното
** в цената не влиза ключа/транспондера и посещението на адрес

* За други цени,свържете се с нас