Цени автоключарски услуги

        

»Отваряне на автомобил                                                                   50-200 лв.
»Монтаж/демонтаж  ключалка на врата                                             20-40 лв.
»Монтаж/демонтаж контактен патрон                                                20-40 лв.
»Смяна секретност на ключалка                                                         30-50 лв.
»Ремонт на ключалка                                                                           30-50 лв.
»Ремонт дистанционни(смяна микрета)                                           10-25 лв.
»Извличане PIN-код на автомобила през OBDІІ                                20-40 лв.
»Синхронизиране на дистанционно през OBDІІ *                              20-30 лв. 
»Програмир./обучаване на ключ/транспондер през OBDІІ**             50-80 лв.
* в цената не влиза дистанционното
** в цената не влиза ключа/транспондера

* За други цени,свържете се с нас