Цени битови ключове

»Ключ с обикновен профил                          5-6 лв.
(Метал, Mauer, вносни)
»Кръстати ключове                                          8 лв.

»Mauer обик.профил 6 щифта+ямки                          7 лв.

»Mauer Гард                                                                   10 лв.
»Ключове Abloy                                             15 лв.

»Ямкови ключове:    

    ›Ямков Метал,Mauer,3M                                            15 лв.
    ›,Китайски/Турски  ямкови кл.                                   15 лв.
    ›Вносни ямкови ключове,Codkey,Locksys           15-20 лв.
    Mauer Елит 2А,Mauer  Милениум                             18 лв.
    ›Mul-T-lock 7×7                                                           25 лв.
    ›Mul-T-lock Clasic                                                       25 лв.

»Касови ключове:  

   ›Двустранен с къса перка                                         15 лв.
   ›Двустранен със средна перка                                20 лв.
   ›Двустранен с дълга перка                                       25 лв.
   ›Ключове за каса(едностранни,                          30/35 лв.   
     с дупка в стеблото)

*За други цени,свържете се с нас