Цени точиларски услуги

»Заточване на кухненски ножове, шивашки ножици, сатъри, брадвички.   4 – 10 лв.

     (според големината и сантиметрите на режещата част)